מידעון אייר התשע"ג

מוצג החודש: לוח לספירת העומר

''ספיר'', ארה''ב, 2002, אמן:טובי קאהן, אקריליק על עץ
מוצג בתערוכה: ''ושכנתי בתוכם'', ערכים של קדושה.

ספירת העומר מתרחשת ב-49 הימים שבין פסח לשבועות.
התורה מצווה: ''וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום'' (ויקרא כ''ג, ט''ו)

לספירת העומר קיימים מימדים ורבדים של משמעויות:
המימד החקלאי קשור לתקופת הבשלת החיטים בשדות ארץ ישראל, החל מ''חג האביב'' – פסח, ועד ''חג הקציר'' - שבועות. יום ל''ג בעומר, על פי החתם סופר, הוא היום שבו החל לרדת המן במדבר – עליו ניזונו בני ישראל 40 שנה במדבר – ועליו בירכו ''המוציא לחם מן השמיים'' (רש''י לפרשת המן, שמות ט''ז).
המימד ההיסטורי- סימבולי קושר את הימים הללו למותם של עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא – ''על אשר לא נהגו כבוד זה בזה'' – ומסיבה זו נוהגים מנהגי אבלות בימי ספירת העומר.
המימד הפנימי – קבלי קושר את הימים הללו לספירות הקדושות ולבניין הרוחני של קומת האדם. כל אחד משבעת השבועות קשור לספירה, הקשורה למידה בנפש האדם: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד מלכות. כל אחד מן הימים בספירת העומר נושא משמעות של מפגש בין שתי ספירות: הספירה של השבוע והספירה של היום הספציפי. כך למשל השבוע הראשון בספירת העומר הוא השבוע של מידת החסד, השבוע השני הוא מידת הגבורה וכן הלאה. היום הראשון בשבוע הראשון שייך למידה של ''חסד שבחסד'', היום השני בשבוע הראשון הוא ''גבורה שבחסד'', וכן הלאה.

למושג ספירה ישנן מגוון פרשנויות: ספירה מספרית, ספירה קבלית, ספירה בחלל, סיפור, ואבן ספיר, עליה (ע''פ פרשנויות מסוימות) היו חקוקים עשרת הדברות, כפי שכתוב בספר שמות: ''כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר''.
בתום ספירת העומר חל חג מתן תורה שבו נתנו לוחות הברית לעם ישראל.

היצירה ''ספיר'' של האמן טובי קאהן Tobi Kahn מתייחסת למכלול של כל 49 ימי ספירת העומר. בשונה מלוחות נפוצים שבהם בכל יום נתון מציג הלוח את אותו יום בלבד, הרי שבלוח זה מתאפשרת נראות לכל הימים בכל שלב של תקופת הספירה.
בלוח מופיע ריבוע ובתוכו גריד של 49 מלבנים. צורה זו מתכתבת עם הגריד – שהיה אחד ממאפייני האמנות המופשטת האמריקאית בעשורים האחרונים של המאה ה-20.
כל אחד מימי ספירת העומר מסומן על ידי אלמנט פיסולי – ארכיטקטוני. כל אלמנט מאזכר בית עם גג רעפים. כל אחד מהם ייחודי ושונה מן האחרים. השיבוץ של האלמנטים הפיסוליים בתוך הגריד, מבטא את הבנייה ההדרגתית של הכוחות השונים בנפש האדם, היוצרים יחד תמונה מורכבת ורב מימדית.

נורית סירקיס בנק
אוצרת
מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית על-שם וולפסון

חדשות ועדכונים

- תערוכה חדשה במוזיאון: ''בצוותא''.
תערוכה זו מציגה את עולם התפילה, הלימוד והרוח בדת היהודית, כפי שהם משתקפים בתפילת היחיד ובתפילת הרבים.

תפילה, קריאה ולימוד תורה ב''תא'' האישי של היחיד, אל מול תפילת ה''צוות'', המניין והקהילה- ה''צוותא'' של עולם הרוח ביהדות.


- חפצים ממשיכים במסע: ארבעה פריטים חושבים מאוסף המוזיאון: כתובות וקמעות מאירן הוצגו בתערוכה ''אורות וצללים''- סיפור אירן והיהודים בבית התפוצות, בשנת 2011. לאחר מכן הוצגה התעורכה בלוס אנג'לס וכעת ייתכן ותערוכה זו תוצג אף בניו יורק.
- עוד לא הצטרפתם? היכל שלמה בפייסבוק