מידעון אב התשע"ג

מוצג החודש: כתובהכתובה, טהרן, פרס, 1909, כתב יד בדיו על נייר, כריכה מקטיפה כחולה.
תוצג בקרוב בתערוכה חדשה במוזאון.


תשעת הימים הראשונים בחודש אב, המכונים ''תשעת הימים'', הינם חלק מ''ימי בין המיצרים''- הימים בין י''ז בתמוז לט' באב.
בימים אלו חלים דיני אבלות, ההולכים ומחמירים לקראת ט' באב, הוא יום תענית.
אולם שבוע לאחר ימי האבל והיגון על חורבן בית המקדש, חל יום ט''ו באב, שעל פי הגמרא במסכת תענית לא היו לישראל ימים טובים ממנו: ''לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים...''
אמנם ישנן סיבות שונות לשמחה בט''ו באב, אך לקראת הקמתה של תערוכה חדשה במוזאון ''עיגולים של שמחה'' (שם זמני), שתעסוק באירועי שמחה במעגל החיים היהודי, נבחרה הכתובה הפרסית  לייצג את חודש אב.

הכתובה הינה שטר נישואין, בו מפורטים החובות שהבעל מקבל על עצמו לקיים כלפי אשתו, וגם סכום הפיצוי שישלם לה במקרה של גירושין.
הכתובה חוברה בשפה הארמית, היא השפה המדוברת בפי העם בתקופת הבית השני ולאחריו. בכל זאת לא שינו חכמי הדורות לא את תוכנה ולא את לשונה עד היום הזה.
במהלך החופה, נהוג להקריא את הכתובה, ויש הנוהגים להקריאה בעברית.
את הכתובה מוסרים לכלה לשמירה, כי אסור לאדם לדור עם אשתו אף יום אחד בלי כתובה.
בהמשך הטקס מברכים את ''שבע הברכות'', המורכבות משלושה נושאים:
1. הודאה לאלוקים שברא את האדם ויצר אותו בצלמו, והתקין ממנו בנין עדי עד.
2. תפילה לשמח את ירושלים בקיבוץ בניה לתוכה.
3. ברכה לחתן ולכלה לחיי שמחה ואושר המבוססים על ארבעה יסודות: אהבה, אחוה, שלום ורעות.

(מתוך ''ראי החיים באמנות ובמסורת היהודית'', יהודה ליב ביאלר ואסתר פינק, היכל שלמה)
 

שנתראה בשמחות (וגם ביניהן)!

מידעון אב התשע"ג