זמני תפילות - קהילת רננים- בית כנסת הרמח"ל

זמני התפילות

ימי חול:

תפילת שחרית 07:00
תפילת מנחה ומעריב  לפי השקיעה


ימי שבת וחג:

תפילת מנחה-קבלת שבת או חג -  25 דקות אחרי כניסת השבת
תפילת שחרית- 08:30
תפילת מנחה-  חורף:  12:45   קיץ: 13:15
 

Schedule for Services in Renanim


Weekdays

Shacharit   07:00 AM
Mincha And Maáriv  According to Sundown


Shabbat and Holidays

Kabbalat Shabbat or Chag  25 Minutes After Candle Lighting
Shacharit  08:30 AM
Mincha    Winter 12:45 PM    Summer 01:15 PM

בית כנסת הרמח"ל בהיכל שלמה

צילום: פוטו ארדה

 צילום: פוטו ארדה 

צילום: פוטו ארדה

 צילום: פוטו ארדה 

צילום: פוטו ארדה

 צילום: פוטו ארדה