מידעון ליום הזיכרון וליום העצמאות התשע"ג

תפילה, שלום ומדינה

תפילה לשלום המדינה בכתב ידו של הרב הרצוג
מוצגת בשחזור לשכת הרב במוזיאון, בתערוכה: מעולם היחיד''

בתוך מאמרו של הד''ר יואל רפל, העומד על זהותו העלומה של מחבר התפילה לשלום המדינה, מצויה הפיסקה המיוחסת לרב יעקב גולדמן, מזכירו האישי של מחבר התפילה בראשית ימי המדינה:
''עליתי יום אחד להרב הרצוג זצ''ל ומצאתיו נרגז. הוא סיפר לי כי מבקשים ממנו לחבר תפילה למדינה במשך ימים אחדים, שכן בעוד ימים ספורים יתקיים טכס לאומי חשוב ורוצים להתפלל תפילת המדינה. אמר לי הרב, איני רגיל בכאלה, לחבר תפילות ומה עוד בזמן קצר.
רציתי להרגיע את הרב ועל כן אמרתי לו, אין הדבר נורא. תחבר תפילה במיטב יכולתך ואני אביא את הנוסח לפני מר עגנון שישים עינו עליו ויעיר את הערותיו, כלומר יתקן מה שדרוש תיקון.
הרב הסכים להצעתי בשמחה, ומיד ישב וכתב תפילה. אני הבאתי אותה לעגנון,ז''ל... י''ר) והוא ביקשני לחזור למחרת היום וימציא לי את הערותיו. למיטב זכרוני... לא שינה הרבה, רק קיצר ושיפר פה ושם.
פיסקה זו שופכת אור על זהותו של מחבר התפילה לשלום המדינה, הנאמרת בימי שבת ומועד, בבתי הכנסת ברחבי מדינת ישראל, וביתר שאת בימים אלו, של חיבור בין שכול, זכרון, גבורה ותקומה.
התפילה, אשר נהוג לאומרה בתפילת שחרית של שבת, מחברת כחוט השני בין ראיית מדינת ישראל כ''ראשית צמיחת גאולתינו'', דרך חיזוקם של חיילי צה''ל במדינה הצעירה הנאבקת על קיומה: ''חזק ידי מגיני ארצך ולוחמי מלחמתך... ועטרת נצחון תעטרם''.
התפילה קוראת לקיבוץ גלויות לאחר ימי השואה והבאת שארית הפליטה – '' ואת אחינו פליטת עמך בית ישראל פקד נא...ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך...'' ומשקפת נאמנה שאיפה לקיום ממלכתי ריבוני והענקת צביון יהודי למדינת ישראל- ''... למען נשמור חוקייך ונעשה רצונך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך....''.
התפילה, שעברה תיקוני נוסח קלים ע''י ש''י עגנון וחוברה על ידי הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, בשיתופו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, מהווה אחד ממוצגי היסוד של אוסף מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע''ש וולפסון, ונשמרת זה שנים רבות בחדר עבודתו של מי שהיה הרב הראשי, חדר מיוחד ב׳היכל שלמה׳, הבניין ששימש משכנה של הרבנות הראשית עשרות שנים.
נוסח התפילה, כזהות מחברה, משלבת בתוכה את מהותו של האוסף והמוזיאון: מוצגים המתארים קהילות ישראל מתקופות שונות, האוצרים בתוכם את סוד קיומו ורוחו של האדם היהודי בכל דרכיו.
תחת אותה קורת גג, מוצגים תפילה לפני יציאה לקרב ופק''ל הכיס להלכות חייל היוצא לקרב, אשר היו שייכים לחייל יהונתן איינהורן ז''ל, סידור התפילות האישי של מירי אמיתי ז''ל, מחללי פעולות האיבה, שנרצחה בפיגוע בכפר דרום, ולצידם חפצים שניצלו מאבדון ומכליה בתקופת השואה ובמלחמות ישראל, כספר תורה מקרואטיים, מנורות חנוכה, טלית מימי גבורה ותקומה, ועוד.

יעל דיאמנט פפויפר
מנהלת חינוכית, מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע''ש וולפסון

תפילה לפני יציאה לקרב, נמצאה בכיסו של החייל יהונתן איינהורן ז''ל
לאחר שנפל בקרבות בעייטה א-שאב במלחמת לבנון השניה.